Odessa DailyМнениягенплан

Согласительная комиссия по Генплану. Протокол 2

Odessa Daily

20 июня 2013 в 09:12
Текст опубликован в разделе «Мнения». Позиция редакции может не совпадать с убеждениями автора.

Второй протокол заседания Согласительной комиссии, созданной с учетом мнения общественных слушаний, прошедших 4 июня.

Согласительная комиссия по Генплану. Протокол 2

ПРОТОКОЛ № 2

заседания согласительной комиссии

общественных слушаний проекта Генерального плана

г. Одесса 19 июня 2013 года

Общее число членов комиссии: 25.

Присутствуют: 24, что составляет более 2/3 от общего числа членов комиссии.

Количество представителей общественности: 16.

В соответствии с положениями ч. 8 ст. 21 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», заседание является правомочным.

На заседании присутствовали: Капочкин Б.Б., Гончаренко А.А., Рухлин В., Несвит Т.Р., Чумаченко А.Н.

1. Слушали: Диброва С.Н., Гончаренко А.А., Никитина Ю., Черного А., Ткачева Ю., Колокольникова В.И., Мироненко В.И., Базана Н.К. о перечне существующих парков и скверов и отражении его в проекте Генерального плана, о решении горсовета № 1391-V от 04.07.2007, о решении горсовета № 3428-V від 09.10.2008 (с изменениями)

Предложено: учесть рекомендации общественных слушаний путем внесения в проектную документацию изменений в соответствии с заданием (абз. 7 ч. 8 ст. 21 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности»):

1. У виконання п. 1 и п. 2.1. рішення Одеської міської ради № 1391-V від 04.07.2007 в текстовій частині Генерального плану привести таблицю № 2.9-1 у відповідність з додатком № 2 та додатком № 3 до Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради № 3428-V від 09.10.2008 (зі змінами, внесеними рішеннями Одеської міської ради №4111-V от 09.04.2009 та №4121-V от 09.04.2009).

2. Передбачити на території кожного з адміністративних районів міста збереження існуючих та створення нових зелених насаджень, загальною площею для кожного району не меншою, ніж нормативний показник зелених насаджень житлових районів (7 кв.м/чол згідно п. 5.4, табл. 5.1. ДБН 360-92**).

3. При плануванні нових зелених насаджень врахувати додаток № 1 до Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки (рішення Одеської міської ради № 3428-V від 09.10.2008).

4. Планування зелених зон здійснити з урахуванням нормативних вимог щодо доступності (п. 5.5 ДБН 360-92**).

5. Відповідно до вимог п. 5.7 ДБН 360-92**, додатково передбачити створення специалізованих парків, зокрема дитячих (площею не менш ніж 52,5 га) та спортивних (105-210 га).

6. Внести відповідні зміни у текстову і графічну частину Генерального плану (зокрема, в експлікації).

Голосовали: за: 16, против: 2, воздержались: 3, не голосовали: 3

Решение принято.

2. Слушали: Несвит Т.Р., Диброва С., Капочкина Б.Б., Чумаченко А.Н., Лись Т., Касимова М.М., Базана Н.К., Колокольникова В.И. о статусе, состоянии и перспективах развития прибрежніх территорий.

Приняли во внимание следующее: Згідно “Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки” (затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09.10.2008 №3428-V), приморська прибережна паркова зона включає великі парки ім. Шевченка, Ювілейний, Лузанівський і озеленення ділянок біля пляжів, що створює комфортні мікрокліматичні умови. Згідно вказаного рішення, ця зона має найважливіше значення у формуванні міського ландшафту і всієї системи озеленення і у літні місяці виконує функції зелених насаджень загальнокурортного значення.

 

Предложено: учесть рекомендации общественных слушаний путем внесения в проектную документацию изменений в соответствии с заданием (абз. 7 ч. 8 ст. 21 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности»):

1. У виконання рішення Одеської міської ради від 09.10.2008 № 3428-V передбачити в Генеральному плані розміщення зелених насаджень загального користування — парку “Ювілейний” на території прибережних схилів загальною площею близько 200 га, обмеженій: суходольною границею пляжів; верхньою кромкою берегового схилу, включаючи прилеглі до схилів зелені насадження; парком Шевченко та мисом Великий Фонтан.

Голосовали: за: 23, против: 0, воздержался: 1, не голосовали: 0

Решение принято.

2. Передбачити в Генеральному плані перспективу розширення території парка “Ювілейний” вздовж прибережних схилів до с. Чорноморка.

Голосовали: за: 13, против: 1, воздержались: 5, не голосовали: 5

Решение принято.

3. Враховуючи, що проектом Генерального плану передбачено подальше розширення територій природно-заповідного фонду (ПЗФ), від імені комісії звернутися до управління экологии та земельних ресурсыв з клопотання звернутися до розробниів генерального плану з пропозицією про внесення парк “Ювілейний” до переліку перспективних об’єктів природно-заповідного фонду. Виконання цього рішення покласти на голову комісії та секретаря комісії.

Председатель комиссии В.И. Колокольников

Odessa Daily


Комментарии посетителей сайта


Rambler's Top100