Odessa DailyБизнесФеликс Кобринский

Феликс Кобринский: Предлагаю ввести внесудебное возмещение бизнеса потерь от действий чиновников

Феликс Кобринский

9 декабря 2012 в 20:55

Феликс Кобринский предлагает новому составу Верховной Рады проект Закона о внесудебном возмещение ущерба от действий чиновников

Феликс Кобринский: Предлагаю ввести внесудебное возмещение бизнеса потерь от действий чиновников

проект

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

 

«Про порядок безсудового відшкодування шкоди, завданої громадянинові чи суб’єкту господарської діяльності незаконними діями органів виконавчої влади чи окремими посадовими особами»

     Стаття  1.  Відповідно до положень  цього  Закону  підлягає відшкодуванню шкода, яка завдана громадянинові чи суб’єкту господарської діяльності, внаслідок:

     1)  незаконного  накладення штрафних санкцій та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян чи суб’єкту господарської діяльності;

     2)  незаконного застосування адміністративного впливу на життя громадянина чи діяльність суб’єкта господарської діяльності

     3)  незаконного  проведення  дій, які привели до майнової чи іншої шкоди .

     4) ………………………………………………………………………………….

     У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, завдана шкода відшкодовується в  повному обсязі незалежно від вини органів виконавчої влади чи її окремих посадових осіб.

     Стаття 2.  Право на відшкодування шкоди  в  розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадках:

     1) доведення заподіяної шкоди явними доказами, які не потребують судового втручання;

     1-1)  встановлення  вини за незаконні дії посадовця його керівництвом

     2) доведення заподіяної шкоди чи інших незаконних дій посадовця органами правоохоронного контролю

     3) признання провини  за заподіяну шкоду чи іншу незаконну дію самим винуватцем

     4) …………………………………………………………

    

     Стаття 3. У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові чи суб’єкту господарської діяльності відшкодовуються (повертаються):

     1)  заробіток  та  інші  грошові  доходи,  які  він   втратив внаслідок незаконних дій;

     2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка  у  статутному  фонді господарського товариства,  учасником  якого  був  громадянин,  та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), з вини органів виконавчої влади чи її окремих посадових осіб , які здійснювали незаконні дії, а також майно, на яке накладено арешт;

     3) штрафи, стягнуті у безспірному порядку, внаслідок виконання нотаріального впровадження.

     4) суми, сплачені громадянином чи суб’єктом господарської діяльності у зв'язку з  наданням  йому юридичної допомоги;

     5)

     6) моральна шкода.

     Стаття  4.  Відшкодування  шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4 і 5 статті 3 цього Закону, провадиться безспірно за рахунок коштів державного бюджету, та у регресному порядку виплати їх винним органом влади чи винною посадовою особою.

Розмір сум, які передбачені  пунктом  1 статті 3 цього Закону і підлягають відшкодуванню,  визначається з урахуванням доходу, не одержаного громадянином чи суб’єктом господарської діяльності під час застосування до нього адміністративного впливу.

     Стаття  5.  Майно, зазначене в пункті 2 статті  3 цього Закону, повертається в натурі, а в разі неможливості повернення в натурі його вартість відшкодовується за рахунок тих підприємств, установ, організацій, яким  воно передано безоплатно. Вартість жилих будинків, квартир, інших споруд відшкодовується лише у разі, якщо зазначене майно не збереглося в натурі і громадянин відмовився від надання  йому  рівноцінного  жилого  приміщення з безоплатною передачею у його власність або у разі  згоди на це громадянина. Вартість втраченого житла відшкодовується виходячи з ринкових цін, що діють на момент звернення громадянина про відшкодування шкоди.

     У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, яким майно було передано безоплатно, або недостатності у них коштів для відшкодування  шкоди вартість майна (частина вартості) відшкодовується за рахунок державного бюджету.

     Вартість майна визначається за цінами, що діють на момент прийняття рішення про  відшкодування  шкоди. У разі пошкодження майна завдана шкода відшкодовується повністю.

     Стаття  6  Відшкодування  моральної  шкоди  провадиться  у  разі, коли незаконні  дії  органів виконавчої влади чи окремими посадовими особами.

завдали моральної втрати громадянинові чи суб’єкту господарської діяльності  та призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя та діяльності.

     Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові чи суб’єкту господарської діяльності внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

     Стаття 7. У разі смерті громадянина чи суб’єкта господарської діяльності право на  відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 і 4 статті 3 цього Закону, у встановленому законодавством порядку переходить до  його спадкоємців.

     Стаття  8. У разі виникнення права на відшкодування завданої шкоди відповідно до статті 2 цього Закону орган влади зобов'язаний роз'яснити особі порядок поновлення її  порушених  прав  чи  свобод  та  відшкодування завданої шкоди.

     У разі постановлення рішення про відсутність події правопорушення(проступку), відсутністю у діянні  правопорушення(проступку)  або недоведеністю участі чи умислу особи у вчиненні

правопорушення(проступку), а також у разі закриття справи про адміністративне правопорушення, орган виконавчої влади зобов'язаний без прохання потерпілої особи в 10-дений строк письмово повідомити її.

     Стаття 9. Розмір відшкодовування шкоди, зазначеної в пунктах 1, 3, 4 статті 3 цього Закону,

залежить від того, як орган виконавчої влади сповістив про незаконні дії чи розглядав своєчасно питання, в 10-дений термін з дня звернення громадянина, визначають відповідні органи виконавчої влади, про що приймають відповідно до цього закону рішення.

     Стаття 10.  Питання про відшкодування моральної шкоди за заявою  громадянина  чи суб’єкта господарської діяльності вирішується  одноразово з іншими питаннями відшкодування.

     Розмір моральної шкоди визначається  з  урахуванням  обставин справи в межах, встановлених цивільним законодавством, але не може бути менш ніж 10% від мінімального розміру заробітної плати

     Стаття 11. Заяву про оскарження рішення про відшкодування шкоди, завданої незаконними  діями  органів виконавчої влади чи окремих посадових осіб може бути на вибір громадянина подано до суду за місцем його проживання або з місцезнаходженням відповідного органу влади.

    Сторони в цих справах звільняються від сплати судових витрат.

     Стаття 12.

Розмір і порядок відшкодування шкоди встановлюється цім законом.

1. Ненавмисна шкода, що була заподіяна незаконними діями органів виконавчої влади чи окремих її посадових осіб фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає беспесередньому відшкодуванню виною особою, у вигляді неустойки в розмірі 2 мінімальних зарплат за рахунок бюджету відповідного органу ї, яка стягується у подальшому державою у регресному порядку.

  У повторному випадку нанесення ненавмисної шкоди, неустойка становить подвійний розмір.

2. Навмисна шкода, що була заподіяна незаконними діями органів виконавчої влади чи окремих її посадовців фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає беспесередньому відшкодуванню виною особою , у виді сплати неустойки в розмірі 5 мінімальних зарплат, яка стягується у регресному порядку до бюджету відповідного органу влади.

  У повторному випадку нанесення навмисної шкоди, вина особа підлягає звільненню з посади.

    Стаття 13.  Відповідальність за порушення норм цього закону.

1. Посадові особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, встановленому цім законом.

2. Посадові особи, які скрили завідомо неправдиві відомості або фальшиві документи, що стали підставою для нанесення шкоди, несуть відповідальність у порядку, встановленому цім законом.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Цей Закон, є нормою прямої дії.

3. У 3-х місячний термін внести відповідні зміни у закони, де є посилання на непряму відповідальність органів виконавчої влади у разі їх неправомірних дій згідно діючого законодавства.

Президент України                                                                                                В.Янукович

м. Київ, ……………………… року

N …………….-ВР

Феликс Кобринский


Комментарии посетителей сайта


Rambler's Top100