Odessa DailyНовости

Екотрансформація під призмою інституційної спроможності у м. Одеса: чи всі готові до зеленого курсу?

Odessa Daily

15 июля 2021 в 12:23

Доки вже понад рік тривають дискусії щодо Європейського зеленого курсу (ЄЗК) та його впливу на Україну, доки заговорюється частина надважливих питань у вузьких колах, що стосуються механізмів реалізації самого курсу, Україна, як держава, відповідає падінням економіки, розростанням корупції, безвідповідальністю, екологічним нігілізмом, та головне – здоров’ям, достатком населення і його відтоком за кордон.

Екотрансформація під призмою інституційної спроможності у м. Одеса: чи всі готові до зеленого курсу?

ЄЗК - Зелений пакт для Європи - план досягнення нульового сумарного викиду парникових газів і нульового сумарного забруднення навколишнього середовища шляхом переходу від використання викопних до поновлюваних джерел енергії і сировини в країнах-членах Європейського союзу до 2050 року.

Настав час конкретизувати ці дискусії у напрямку пошуку конкретних ініціатив, які можна і треба просувати вже сьогодні. Такі ініціативи мають бути взаємовигідними для України та ЄС.У таких ініціативах зацікавлена передусім Україна, а отже, саме ми маємо їх пропонувати.

Це стратегічні завдання для держави! А що ж на місцях?

Чи маємо достатню інституційну спроможність, щоб реалізувати всі плани і гучні заяви?

  • З одного боку – екологічна криза і висока смертність через хвороби, викликані станом довкілля.
  • З іншого – економічна криза і падіння добробуту населення.

Без чого не відбудеться екотрансформація на рівні держави?

1)      Без екологізації законодавчої бази – це облік екологічних наслідків для держави і населення при прийнятті того чи іншого закону в будь-якій галузі, орієнтація законодавчих і нормативних документів на екологічні проблеми та їхнє попередження (недопущення).

2)      Без екологізації податкової системи на основі затвердженого законодавства. Необхідно затвердити податки і податкові ставки таким чином, щоб будь-якому виробнику було максимально вигідно переорієнтувати свою діяльність на екологічно безпечну, ніж сплачувати штрафи.

3)      Без формування об'єктивної необхідності екологізації промислових процесів. Запровадження екологічно чистого виробництва у всіх галузях економіки є необхідною передумовою переходу на шлях сталого розвитку. Технологічна відсталість, велика енерго- та матеріаломісткість всіх галузей спричиняють надмірне забруднення природного середовища та інші форми його деструкції, що негативно впливає на стан здоров'я населення і природно-ресурсний потенціал.

4)      Без формування екологічної свідомості суспільства, екологічного виховання й освіти. 

Без чого не відбудеться екотрансформація на місцевому рівні?

1)      Без реальних дій місцевої влади! Чиста вода чи енергоощадність – це потреба конкретної громади чи міста, а не «задача держави». Влада - породження суспільства і вона не діє незалежно від нього. Чиновники завжди спостерігають за тим, чого людям хочеться, і як вони відреагують. В українському суспільстві поки на першому плані стоять потреби у виживанні, безпеці, здобуття базового доходу, а потім вже йдуть більш комплексні проблеми, на кшталт екологічних або духовних.

2)      Без планування місцевих програм сталого розвитку, які складені із врахуванням ключових показників ефективності, та забезпечення їх реалізації.

3)      Без раціонального використання місцевих ресурсів громади для створення конкурентних переваг, конкурування за інвестиції та кращих робочих місць.

4)      Без дотримування балансу інтересів всіх зацікавлених сторін «влади-громадськості-бізнесу-науки».

5)      Без забезпечення бажання та спроможності ключових установ пристосовуватись до викликів тощо.

Отже, на що першочергово слід звернути увагу, щоб не допустити колапсу?

1)      Екотрансформація невідворотна, а значить треба не тонути в дискусіях, а шукати шляхи зниження тиску на довкілля.

2)      Бездіяльність буде дуже дорого коштувати пересічному українцю.

3)      Децентралізація дає колосальні можливості для зміни економічної моделі на більш екологічно дружню.

4)      Екологізація – процес більш економічно вигідний в довгостроковій перспективі. В короткостроковому вимірі всі дії будуть збитковими.

5)      Вже сьогодні варто забезпечити регіони професіоналами, які добре розуміють причино-наслідкові зв’язки, механізми зеленого переходу та залучення «зелених» інвестицій.

Доки невідкладні реформи заговорюються, Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) в партнерстві з Національним центром сталого розвитку та Ecobusiness Group сьомий рік поспіль проводять серію форумів для всіх, хто відповідає за екологізацію підприємств та регіонів!

Людмила Циганок, президент ПАЕУ, зазначає: «Ми акумулювали кращий досвід екотрансформації, зібрали кращих експертів, які роз’яснять всім зацікавленим, де «лежать» колосальні можливості і як проблеми перетворити в можливості, акцентують увагу, як ефективно реалізувати інвестиційні проекти і чому системні і злагоджені дії влади та бізнесу необхідні для покращення добробуту громад, поділяться апробованим досвідом!»

Вже 29-30 липня Всеукраїнський ЕКОБІЗНЕС-ФОРУМ «Зелена економіка: як досягти балансу» у м. Одеса - https://ecolog-ua.com/events/vii-vseukrayinskyy-ekobiznes-forum-zelena-ekonomika-yak-dosyagty-balansuhttps://ecolog-ua.com/events/vii-vseukrayinskyy-ekobiznes-forum-zelena-ekonomika-yak-dosyagty-balansu

Прес-служба ПАЕУ

Источник: ecolog-ua.com

Odessa Daily


Комментарии посетителей сайта


Rambler's Top100